O FIRMIE

O FIRMIE 2018-02-05T15:33:35+02:00

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hydropex spółka z o. o. spółka komandytowa działa od 18 lipca 2017 roku i jest następcą prawnym Zakładu Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Hieronim Gładysz działającego od 1 kwietnia 1989. Od samego początku swej działalności przystąpił do realizacji robót instalacyjno-inżynieryjnych na szeroką skalę, realizując bardzo poważne inwestycje w swojej branży, dla ówczesnych inwestorów.

O rozmiarze działalności firmy świadczą realizacje takich inwestycji jak: budowa kolektorów deszczowych i sanitarnych o dużych przekrojach rur i dużych głębokościach wykopów, bardzo często w trudnych warunkach gruntowo-geologicznych i terenowych.

Przez cały okres aktywności firmy na rynku, podstawowym profilem działalności są roboty instalacyjno-inżynieryjne, polegające na wykonawstwie:

 • Zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne i c.o.
 • Oczyszczalnie i przepompownie ścieków
 • Stacje wodociągowe i uzdatnianie wody
 • Odwodnienia wgłębne wykopów igłofiltrami i igłostudniami
 • Przewierty pod drogami i torami kolejowymi
 • Roboty drogowe

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Sprzęt firmy HYDROPEX

Spośród posiadanego sprzętu należy wymienić:

 • Koparki kołowe Liebherr: A904, A-900, A-314, A-312 oraz koparka firmy Atlas. Wszystkie dostosowane do pracy jako dźwigi i spycharki. Firma posiada ich kilkanaście
 • Koparko-ładowarki JCB
 • Samochody ciężarowe: Man
 • Samochody dostawcze: Citroen, Renault
 • Ciągniki rolnicze: Ursus i Zetor
 • Recyklery do asfaltu – Bagela
 • Walce do gruntów spoistych firmy Wacker i Rammax
 • Walce do asfaltu firmy Ammann
 • Zagęszczarki wibracyjne: Wacker, Ammann, Honda
 • Ubijaki stopowe: Wacker , Weber, Amman
 • Obudowy wykopów Emunds + Staudinger Extra KT; Płyta dolna: wys. 2,6 m wraz z nadstawkami do gł. 5,8 m, maksymalna szerokość wykopu: 4,5 m. Ogólna długość zabudowy wykopu na 100mb przy głębokości 5,5m
 • Piły do cięcia asfaltu i betonu: Honda, Wacker
 • Agregaty prądotwórcze: Honda i Eisemann P 9000
 • Pompowe agregaty igłofiltrowe wraz z instalacją igłofiltrową
 • Elektryczne i spalinowe pompy do odwadniania wykopów itp. firmy Wacker
 • Agregaty
 • Wiertnice poziome do przewiertów pod drogami i torami kolejowymi
 • Urządzenia do przebić pod drogami i torami kolejowymi
 • Zgrzewarki do rur
Kontakt z firmą
Aplikuj na stanowisko